Działalność organizacyjno-programowa

Wydarzeniami szczególnej wagi o charakterze organizacyjno-programowym i naukowym są Walne Zjazdy Delegatów PTP i Ogólnopolskie Zjazdy Pedagogiczne.

W okresie minionych 30 lat odbyło się dziewięć Walnych Zjazdów Delegatów oraz siedem Ogólnopolskich Zjazdów Pedagogicznych.