Przegląd Historyczno-Oświatowy

Przegląd Historyczno-Oświatowy
PL ISSN/ISBN: 0033-2178

„Przegląd Historyczno-Oświatowy” − jest to kwartalnik poświęcony dziejom oświaty i wychowania w Polsce. Jest właściwie jedynym czasopismem zajmującym się historią instytucji oświatowych w naszym kraju. W piśmie tym zamieszczane są rozprawy z historii oświaty i wychowania, rozprawy i materiały poświęcone dziejom organizacji nauczycielskich, oświacie polonijnej, a także materiały pokazujące dzieje szkół i innych placówek naukowych, artykuły prezentujące sylwetki wybitnych pedagogów, nauczycieli i pracowników oświatowych oraz recenzje i noty wydawnictw z zakresu historii, oświaty i szkolnictwa.

„Przegląd Historyczno-Oświatowy”  ukazuje się od 1947 roku w Krakowie. W latach 1947-1991 był związany ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Od 1991 roku wydawcą jest Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i Związek Nauczycielstwa Polskiego.

REDAKCYJA:
Marian Walczak (redaktor naczelny)
Jezry Doroszewski, Halina Taborska (Wielka Brytania),  Józef Miąso, Tadeusz W. Nowacki, Karol Poznański, Witold Chmielewski

RADA REDAKCYJNA:
Sławomir Broniarz, Jerzy Doroszewski, Renata Dutkowa, Wiesław Jamróżek, Józef Krasuski, Lech Mokrzycki, Stefania Walasek, Edward Walewander, Adam Massalski

Witold Chmielewski (sekretarz redakcji)

Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Sp z o.o
25-610 Kielce, ul. Jagiellońska 23
Tel. (41) 346 21 81
www.wydped.com.pl
email: wpznp@wydped.pl ; redakcja@wydped.com.pl

ADRES REDAKCJI:
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8
Tel. (22) 31 89 249

Poszczególne numery  "Przeglądu Historyczno-Oświatowego" można zaprenumerować przez „RUCH” S.A. (www.ruch.com.pl). Wpłaty na prenumeratę przyjmują jednostki kolportażowe „RUCH” S.A właściwe dla miejsca zamieszkania. Termin przyjmowania wpłat do 5.dnia każdego miesiąca.