Aktualności

Call for Papers

27.01.2018

Redaktorzy czasopisma Language, Discourse & Society zapraszają do nadsyłania artykułów do numeru, który ukaże się w 2019 roku.

Wykłady otwarte wybitnych Profesorów

22.01.2018

Na grudniowym zebraniu Rady Naukowej i Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego podjęto decyzję o realizacji projektu „Wykł