21 listopada 2016 roku zostało powołane do życia Koło Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informuję, że z dniem 21 listopada 2016 roku zostało powołane do życia Koło Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

Koło Młodych Naukowców PTP ma wspierać działalność badawczą młodych naukowców przynależących do PTP, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzynarodowej. Na koordynatora Koła została powołana dr Marta Kowalczuk-Walędziak.

Osoby zainteresowane działalnością w Kole Młodych Naukowców PTP proszone są o kontakt z dr Martą Kowalczuk-Walędziak na adres e-mail: mkowalczuk@poczta.fm. Data i program pierwszego spotkania członków Koła Młodych Naukowców PTP, po konsultacji z osobami deklarującymi chęć uczestnictwa w pracach Koła, zostanie zamieszczona na stronie internetowej PTP.

Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
Przewodnicząca PTP