24.05.2017 Prawa człowieka – przywilej czy ograniczenie? Interdyscyplinarny dyskurs o prawach ludzi we współczesnym świecie

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Prawa człowieka – przywilej czy ograniczenie? Interdyscyplinarny dyskurs o prawach ludzi we współczesnym świecie", która odbędzie się 24 maja br. na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie WSP im. J. Korczaka (ul. Sikorskiego 23). Honorowy patronat nad konferencją objęli: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, zaś patronat medialny - Telewizja Olsztyn. 

Proponujemy następujące obszary tematyczne:

  1. Prawa dziecka – prawami człowieka.
  2. Prawa ucznia w praktyce szkolnej.
  3. Wyzwolone czy zniewolone – prawa kobiet w przestrzeni publicznej.
  4. Niepełno(s)prawni czy pełni praw? – sytuacja osób z niepełnosprawnością w Polsce.
  5. Wolności obywatela w demokratycznym państwie .
  6. Psyche i soma – prawo (do)godnego życia.
  7. Prawa ludzi w zagrożeniu.
  8. Strażnicy praw człowieka.

Obszary te są jedynie próbą ukierunkowania refleksji. Pozostajemy otwarci na Państwa propozycje

Komunikat - dodatkowe informację

Karta zgłoszenia