62 Światowe Zgromadzenie International Council on Education for Teaching

International Council on Education for Teaching (ICET) zaprasza do wzięcia czynnego udziału w Kongresie Edukacyjnym nt. Teacher Education at the Edge: Expanding Access & Exploring Frontiers („Edukacja Nauczycieli na Krawędzi: Poszerzanie Dostępu i Badanie Granic”). Kongres odbędzie się dniach 09-11 lipca 2018 roku na Texas A&M International University, Loredo, USA.

Tematyka Kongresu oscyluje wokół kwestii podnoszenia jakości kształcenia nauczycieli oraz upowszechniania dostępu do edukacji na każdym poziomie kształcenia.

Termin nadsyłania abstraktów do 15 lutego 2018 roku (http://www.tamiu.edu/coedu/icet20181/icetdates.shtml).

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej ICET 2018: http://www.tamiu.edu/coedu/ICET2018.shtml.