Członkowie wspierający

Zgodnie z par. 13 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Członkiem wspierającym może zostać każda osoba prawna lub fizyczna, która jest gotowa wspierać Towarzystwo materialnie, organizacyjnie lub intelektualnie. Członek wspierający – osoba prawna może działać w Towarzystwie za pośrednictwem swego upełnomocnionego przedstawiciela. 1 stycznia 2018 roku Członkami Wspierającymi PTP byli:
 
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
 
Wydział Nauk  Pedagogicznych
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Warszawski
 
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu w Białymstoku
 
Wydział Studiów Edukacyjnych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Prof. nadzw. dr Antoni Jeżowski
Instytut Badań w Oświacie
 
Bardzo dziękujemy naszym sympatykom i przyjaciołom wspierającym nas materialnie, organizacyjnie i prawnie. Każdy Wasz dar i gest są dla nas niezmiernie ważne.