Członkowie wspierający

Informujemy, że od dnia 5 marca 2018 roku członkami wspierającymi Towarzystwa są także Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i  Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Gratulujemy!