II Kongres Towarzystw Naukowych „Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej” i uchwała Kongresu

W dniach 14-15 września 2018 roku w Poznaniu odbył się II Kongres Towarzystw Naukowych pod hasłem "Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej". Współorganizatorami Kongresu byli Rada Towarzystw Naukowych, funkcjonująca przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Towarzystwo Naukowe Płockie.

Celem Kongresu było przedstawienie wkładu społecznego ruchu naukowego w rozwój nauki i jej popularyzacji, w rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Ważnym zagadnieniem była ocena historyczna społecznego ruchu narodowego, oraz jego stan aktualny i przyszłość w systemie nauki w Polsce.

Na Kongresie PTP było reprezentowane przez prof. dr hab. Joannę Michalak, Przewodniczącą PTP oraz dr hab. Piotra Kostyło, prof. UKW, Wiceprzewodniczącego PTP. Pani Profesor Joanna Madalińska-Michalak wygłosiła referat pod tytułem: „Polskie Towarzystwo Pedagogiczne w rozwoju nauk pedagogicznych i popularyzacji ich osiągnięć”.

W trakcie Kongresu podjęto uchwałę uznano między innymi, że bez zmiany polityki państwa w stosunku do społecznego ruchu naukowego spiętrzać się będą bariery rozwoju naukowego, kulturalnego, gospodarczego i społecznego Polski oraz zniweczony zostanie ogromny dorobek towarzystw naukowych. Pełna treść uchwały w załączeniu.