Konferencja: "Przyszłość Towarzystw Naukowych w świetle postanowień ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

W imieniu prof. dr hab. Iwony Hofman, przewodniczącej Rady Towarzystw Naukowych PAN, zapraszam do udziału w obradach konferencji „Przyszłość  towarzystw naukowych w świetle postanowień ustawy Prawo o szkolnictwie  wyższym i nauce”. Konferencja odbędzie się 28 listopada 2019 r. (czwartek) w godz. 11.00-17.00 w Sali Okrągłego Stołu w Pałacu Staszica w Warszawie, mieszczącym się przy ul. Nowy Świat 72.

Szczegółowy program obrad znajduje się na stronie internetowej www.rtn.pan.pl