25.10. 2017 Zaproszenie na międzynarodową konferencje naukową pod tytułem "Wsparcie jednostki w wymiarze psychologicznym, społecznym i zawodowym. Wyzwania współczesności"

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne wraz z Europejską Uczelnią Społeczno-Techniczną w Radomiu serdecznie zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową  pod tytułem Wsparcie jednostki w wymiarze psychologicznym, społecznym i zawodowym. Wyzwania współczesności. Planowany termin 25 X 2017. 

Wsparcie społeczne definiowane jest najczęściej jako oczekiwana pomoc dostępna dla jednostki lub grupy w sytuacjach trudnych, stresowych, przełomowych, a których, sami nie są
w stanie przezwyciężyć. Ten szczególny sposób i rodzaj pomocy ma służyć mobilizacji sił po to, by móc radzić sobie ze swoimi problemami. W zależności od okoliczności i przeżywanych trudności jednostka potrzebuje różnego rodzaju wsparcia. Liczba osób potrzebujących pomocy wzrasta z roku na rok, zaś jakość wsparcia spada. Kto i jakiej pomocy potrzebuje? Czy i gdzie może ją uzyskać? Jaka jest jej skuteczność? To właśnie te i inne kwestie chcemy uczynić tematem naszej konferencji.

Proponowane obszary tematyczne: 

  1. Wartość wsparcia we współczesnym świecie. Rozważania aksjologiczne
  2. Opieka paliatywna i hospicyjna
  3. Współczesna pomoc społeczna a 500+
  4. Dziecko zdolne a wsparcie społeczne 
  5. Opieka zdrowotna - mit czy rzeczywistość
  6. Wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych
  7. Wsparcie społeczne w chorobie
  8. Wsparcie społeczne rodziny 
  9. Dobre praktyki w zakresie wsparcia społecznego 

Mamy nadzieję, że zaproponowana tematyka zyska zainteresowanie, a udział w konferencji spotka się z Państwa życzliwością i zechcą Państwo zarezerwować dla nas swój czas. Chętnych prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszenia i odesłanie na adres: palgani@eust.pl  Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 100 zł. Dla członków PTP oraz uczestników biernych udział bezpłatny. Teksty  artykułów napisanych zgodnie z załączonymi wymogami redakcyjnymi należy przesłać do dnia konferencji. Publikacja będzie recenzowana. W późniejszym czasie zostaną rozesłane informacje szczegółowe wraz z programem konferencji.

Karta zgłoszenia