Konkurs na wyróżniającą się rozprawę doktorską - edycja 2021

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne ogłasza konkurs na wyróżniającą się rozprawę doktorską z zakresu pedagogiki i/lub nauk z nią współpracujących. W konkursie mogą wziąć udział rozprawy doktorskie obronione w roku 2020.

Na konkurs można zgłaszać wyłącznie rozprawy, które zostały wyróżnione przez organ uczelni lub radę naukową PAN (Ustaw 20, art 178.1) lub rady naukowe jednostek nadających stopień naukowy doktora.

Termin nadsyłania wniosków na konkurs upływa 31 marca 2021r. Rozprawę i stosowne dokumenty prosimy przesyłać na adres e-mail: ptp.doktorat@gmail.com

Więcej zob.  Regulamin