Książka prof. dr hab. Iwony Chrzanowskiej pt. "Nauczyciele o szansach i barierach edukacji włączającej" uznana za najlepszą w IV edycji konkursu PTP na wybitną monografię

Z radością informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na wybitną monografię naukową z zakresu nauk pedagogicznych i nauk pokrewnych. Kapituła konkursu w składzie: prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski (przewodniczący Kapituły), prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak, prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński i prof. dr hab. Maciej Łukaszewicz spośród nadesłanych na konkurs prac wybrała pracę autorstwa Iwony Chrzanowskiej pt. "Nauczyciele o szansach i barierach edukacji włączającej", opublikowaną przez Wydawnictwo Naukowe PWN w 2019 roku.

Laureatce konkursu składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych wspaniałych sukcesów naukowych!

W imieniu Kapituły, 

Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak