List do delegatów, władz i wszystkich członków towarzystwa

Moi Drodzy, 
w latach 2014-2017 i 2017-2020 miałam zaszczyt kierować pracami Towarzystwa. 

Wszystkim członkom Towarzystwa i jego władzom. w tym Zarządowi  Głównemu, Prezydium ZG PTP, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądowi Koleżeńskiemu, Radzie Naukowej Towarzystwa, Jury Konkursu PTP na wybitną monografię, Kołu Młodych Naukowców, Seminarium Metodologicznemu, Sekretariatowi Towarzystwa i członkom wspierającym bardzo gorąco dziękuje za lata wspólnej pracy na rzecz rozwoju nauk pedagogicznych w Polsce, upowszechniania ich osiągnięć w kraju i za granicą oraz rozwoju oświaty i praktyk edukacyjnych. 
Dzięki Państwa pracy mogliśmy budować atmosferę współpracy i chętnie podejmować wyzwania.

Proszę uprzejmie o zapoznanie się z listem, który kieruję w Państwa stronę. To kilka refleksji i wspomnień, to podziękowania i życzenia.

Pięknie Państwu dziękuję za nasz wspólny czas utkany z troski o dobro Towarzystwa i naznaczony pracą i wytrwałością w osiąganiu celów, które sobie postawiliśmy.

Łączę wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia, 
Joanna Madalińska-Michalak