Medal PTP dla Prof. dr hab. Marii Dudzikowej i gratulacje z okazji 25 lat kierowania LSMP KNP PAN

Dnia 17 września 2018 roku w trakcie XXXII Letniej Szkoły Młodych Pedagogów KNP PAN „Kultura szkoły: Czym ona jest? Jak ją badać i o niej pisać?”, która odbyła się w Łagowie Lubuskim, został uroczyście wręczony medal PTP Pani Profesor Marii Dudzikowej  oraz  złożono gratulacje Pani Profesor Marii Dudzikowej z okazji Jubileuszu kierowania przez Panią Profesor Dudzikową przez 25 lat Letnią Szkołą Młodych Pedagogów KNP PAN.

 List gratulacyjny