Medal PTP dla prof. Ingrid Gogolin

Dnia 17 września 2018 roku w trakcie XI Kongresu Badań Edukacyjnych "Research, Innovation, and Reform in Education" w Krakowie został uroczyście wręczony medal PTP Pani Profesor Ingrid Gogolin. 
Na ręce Zarządu Głównego PTP zostały złożone podziękowania ze strony Pani Profesor Gogolin.