„Mój cyfrowy świat – epizody z uczniowskiego życia”- konkurs Oddział Olsztyn.

W lutym 2019 r. Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie ogłosił konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego pn. „Mój cyfrowy świat – epizody z uczniowskiego życia”. Inicjatorką przedsięwzięcia była dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM. Konkurs towarzyszył cyklicznej konferencji pt. „Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania”, odbywającej się od czterech lat na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Założeniem konkursu było inspirowanie uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych do kreatywnego wykorzystywania technologii audio-video, a także wzbudzenie namysłu nad rolą mediów cyfrowych w życiu młodego człowieka. Celem konkursu pokazanie z perspektywy młodzieży żyjącej w świecie cyfrowych technologii, w jaki sposób korzystają na co dzień z urządzeń elektronicznych, takich jak telefon, tablet, notebook.

Zadaniem uczniów było stworzenie etiudy filmowej (do 4 minut) na ten temat. Można było pracować nad filmem indywidualnie lub w niewielkich zespołach (do 3 osób). Do konkursu można było zgłaszać krótkometrażowe filmy fabularne, dokumentalne lub animowane w dowolnej konwencji i estetyce.

W działania związane z organizacją konkursu, takie jak upowszechnianie informacji wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, czy zakup nagród, zaangażowali się członkowie i członkinie Oddziału PTP w Olsztynie. Wyłoniła się także kapituła konkursowa w składzie: przewodniczący – dr Wiktor Sawczuk, członkinie: dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM – Przewodnicząca Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie, dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM oraz dr Monika Grochalska. 20 marca 2019 r. spośród wszystkich nadesłanych prac wyłoniono laureatów.

Zdobywcami I nagrody zostali Sylwester Milewski i Andrzej Dzik ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie. Ich film „Jeden dzień” podbił serca konkursowego jury świetnym ujęciem tematu i doskonałym montażem. Miejsce II zajął film „Mój mały (wielki) świat” Michała Maciejewskiego z Liceum Ogólnokształcącego nr 4 w Olsztynie, natomiast miejsce III zdobył film „Życie w szkle” Cypriana Grabowskiego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie. Ponadto przyznano dwa wyróżnienia. Otrzymali je Julia Łaska i Jakub Chełchowski z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Olsztynie za film „Dwie strony mediów” oraz Aleksandra Ukleja i Wiktoria Wejer z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie, za film „Dzieci dawniej i dziś”.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło 23 marca 2019 r. w Centrum Innowacji i Transferu Technologii „Stara Kotłownia” w Olsztynie i towarzyszyło otwarciu IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu: Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania: „Środowisko cyfrowe dla edukacji”, zorganizowanej przez Katedrę Wczesnej Edukacji Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie oraz Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie. Wtedy też nastąpiła prezentacja nagrodzonych filmów oraz wręczenie laureatom nagród i dyplomów przez Przewodniczącą Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie – dr hab. Joannę Ostrouch-Kamińską, prof. UWM.

Tegoroczny temat konkursu był zainspirowany zeszłorocznym hasłem przewodnim na krótki film dla uczniów szkół podstawowych – „Po co mi cyfrowy świat?” i wszystko wskazuje na to, że konkurs w podobnej formie będzie kontynuowany w kolejnych latach.

Podczas następnych, planowanych konferencji oraz konkursów, dotyczących znaczenia rozprzestrzeniającej się w olbrzymim tempie cyfryzacji i wszechogarniających mediów, nie tylko we współczesnej edukacji, pokazywanie świata z perspektywy dzieci i młodzieży pozwala odkryć ważne, czy nawet newralgiczne, obszary w ich życiu – przestrzenie związane z codziennością szkolną i pozaszkolną. Tak więc poznawanie świata z perspektywy młodego pokolenia oraz badanie tej sfery ich aktywności wydaje się w pełni uzasadnione, a obecnie nawet konieczne.

Link do nagrodzonych filmów
https://www.youtube.com/channel/UCz3S5sNj6-RAlpnmxoZpfaQ?view_as=subscriber

Tekst: Wiktor Sawczuk
Zdjęcia: Iwona Cymerman, Marcin Michalak