Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTP - 17 grudnia 2020 r.

W związku z niemożnością przeprowadzenia Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w formie zdalnej w dniu 30 listopada 2020 r. ze względu na trudności techniczne, Zarząd Główny PTP na posiedzeniu 10 grudnia podjął uchwałę o zwołaniu Zjazdu na dzień 17 grudnia. Ze względu na prawo obowiązujące w czasie pandemii Covid-19 Zjazd ten został zaplanowany także w formie zdalnej. 

Zjazd odbył się przy niemal 70-procentowej frekwencji delegatów i zostały na nim przyjęte jednogłośnie wszystkie przedłożone uchwały. Tym samym delegaci uzupełnili i skorygowali w niezbędnym zakresie trzy głosowania przeprowadzone na Zjeździe Delegatów PTP 3 września 2020 r. Na początku uczestnicy Zjazdu zapoznali się z treścią listu, jaki skierowała do nich Przewodnicząca PTP w kadencjach 2014-2017 oraz 2017-2020, prof. dr. hab. Joanna Madalińska-Michalak

Przeprowadzenie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów jest bardzo dobrą wiadomością dla całego Towarzystwa, które z jednej strony skutecznie zadbało o dopełnienie formalnych wymogów własnego funkcjonowania, z drugiej zaś potwierdziło wspólnotowy charakter swoich statutowych celów. Załatwienie wszystkich koniecznych spraw jeszcze w starym, 2020 r., roku otwiera przed Towarzystwem perspektywę spokojniejszej i bardziej merytorycznej pracy w 2021 r. 

Dziękuję wszystkim delegatom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie Zjazdu. Dziękuję władzom Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za udostępnienie na potrzeby Zjazdu platformy  Microsoft Teams oraz oddelegowanie specjalisty IT, Pana Włodzimierza Piekuta, do technicznego wsparcia organizatorów i delegatów. 

Życzę Państwu dużo zdrowia i optymizmu,

Dr hab. Piotr Kostyło, prof. uczelni
Przewodniczący PTP