Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTP - 30.11.2020

Na podstawie art. 27 ust. 1, 2 i 3 Statutu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Zarząd Główny PTP na posiedzeniu zdalnym w dn. 9 listopada 2020 r. podjął uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, w formie zdalnej, w dn. 30 listopada 2020 r. w godz. od 9.00 do 13.00.
Wraz podjęciem uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Zarząd Główny PTP uchwalił również propozycje w sprawie porządku obrad. Propozycje te zostały przesłane do delegatów. 
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zostanie przeprowadzony w programie Microsoft Teams. Od strony technicznej spotkanie zostanie przygotowane przez Działy Promocji i Informatyzacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Zgodę na wsparcie Towarzystwa w tym obszarze wydał Pan Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy UKW, dr hab. Marek Macko, prof. uczelni. Szczegóły dotyczące łączenia się ze spotkaniem zostaną Państwu przesłane w przyszłym tygodniu.  
Jak Państwo pamiętają, Nadzwyczajny Zjazd Delegatów został zapowiedziany już na Zjeździe Delegatów 3 września 2020 r. Przeprowadzenie go jest konieczne ze względu na uzupełnienie i skorygowanie trzech głosowań przeprowadzonych na poprzednim Zjeździe. Oprócz nich przewidziane są też głosowania w sprawie zmian w Statucie Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, a także przyjęcie przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów strategii działania Towarzystwa w kadencji 2020-2023. 
Liczę, że wszyscy będziemy mogli się spotkać zdalnie 30 listopada.
Życzę Państwu dużo zdrowia w tym niełatwym czasie,

Dr hab. Piotr Kostyło, prof. uczelni
Przewodniczący PTP