„O nową jakość edukacji nauczycieli”, red. nauk. Joanna Madalińska-Michalak, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017

Ukazała się publikacja „O nową jakość edukacji nauczycieli” pod redakcją naukową  Joanny Madalińskiej-Michalak (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017). Autorami są głównie członkowie Naszego Towarzystwa. Inicjatywa wydania książki wiąże się bezpośrednio z jubileuszem 35-lecia Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, który zainicjował poważny namysł i dyskusję nad tożsamością pedagogiki, wspólnotowością, etycznością, towarzyskością, a także jakością edukacji nauczycieli.

W książce Autorzy zwracają uwagę na relacje między pedagogiką jako jedną z dyscyplin naukowych a edukacją jako specyficznym rodzajem praktyki społecznej. Podejmują zagadnienia kształcenia i przygotowania nauczycieli do zawodu oraz ich dalszego rozwoju. Poszukują odpowiedzi na pytania o przyszłość edukacji nauczycieli w Polsce. Ukazują kształcenie pedagogów w powiązaniu
z problematyką socjalizacji zawodowej oraz doskonalenia w zawodzie. Poruszają ważne zagadnienia ogólne dotyczące edukacji nauczycieli: integracji teorii pedagogicznych z praktyką edukacyjną, kluczowych wartości w kształceniu pedagogów, inspiracji i perspektyw dla myślenia o tej grupie zawodowej. Przedstawiają szerokie spektrum problemów wpisujących się w tytułową tematykę, podkreślają także społeczną wagę kwestii odnoszących się do pracy i życia nauczycieli.