Odeszła Pani Profesor Maria Dudzikowa

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Profesor Marii Dudzikowej.

Pani Profesor Maria Dudzikowa była wybitnym pedagogiem, była oddana całą sobą swojej pracy naukowej, pasji poszukiwania naukowego i rozwoju. Była Autorką niezwykle ważnych dla polskiej pedagogiki publikacji, które na stałe weszły do kanonu literatury pedagogicznej. Była silnie zaangażowana w organizację kolejnych Ogólnopolskich Zjazdów Pedagogicznych, wskazując tematy ważne do dyskusji i koncentrując wokół siebie wybitne osobowości.

Letnia Szkoła Młodych Pedagogów KNP PAN za sprawą Pani Profesor stała się Instytucją integrującą środowisko pedagogiczne i otwierającą pedagogikę na interdyscyplinarność.

Niezwykłe zaangażowanie Pani Profesor i wsparcie w rozwoju, jakiego doświadczali młodzi naukowcy ze strony Pani Profesor pozostanie dla nas wszystkich drogowskazem w byciu naukowcem. Wielu z nas rozpoczynało swoją karierę akademicką właśnie na Letniej Szkole Młodych Pedagogów. Pod kierunkiem Pani Profesor uczyliśmy się dostrzegać co jest ważne w naszym rozwoju i stawiać czoła nowym wyzwaniom.

Wrażliwość Pani Profesor na dziejące się sprawy i odwaga w podejmowaniu palących problemów codzienności edukacyjnej, uwidaczniana w tematyce kolejnych Szkół i w publikacjach Pani Profesor pozostaną dla nas inspiracją do dalszych działań naukowych.

Oddanie sprawom słusznym publicznie, zaangażowanie w zmianę oblicza polskiej nauki i edukacji,  czas, który Pani Profesor poświęcała rozwojowi młodym naukowcom, wszystko jest dobrem, którym nas Pani Profesor Maria Dudzikowa obdarowała i na zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach.

W roku 2018 Polskie Towarzystwo Pedagogiczne w dowód uznania szczególnych zasług Pani Profesor Marii Dudzikowej na rzecz wspierania rozwoju młodych naukowców, rozwijania nauk pedagogicznych oraz popularyzacji ich osiągnięć wyróżniło Panią Profesor, przyznając Jej Medal Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

Rodzinie i najbliższym Pani Profesor składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia. Żegnamy Panią Profesor z wielkim bólem.

Przewodnicząca i Zarząd Główny

Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego