Pedagogika i dialog. Ku zaufaniu i wspólnotowości

Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić do udziału w ogólnopolskiej konferencji pt. Pedagogika i dialog. Ku zaufaniu i wspólnotowości, która odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2018 r. Celem naukowym konferencji będzie podjęcie dyskusji nad pedagogiką i wychowaniem we współczesnym społeczeństwie, czy szerzej - w społeczeństwach, w których przyszło nam żyć i działać. Konferencja ma służyć refleksji nad badaniami edukacyjnymi oraz stanem, kondycją i jakością wychowania, w którym zasadniczym aspektem jest dialog. W trakcie konferencji chcemy skoncentrować uwagę na czynnikach budujących wspólnoty, które tworzymy: w miejscach pracy, w szkołach, w rodzinie, w miejscach zamieszkania oraz w grupach przyjacielskich i rówieśniczych.

Formularz zgłoszeniowy

komunikat_konferencji.pdf