Pierwsze spotkanie Koła Młodych Naukowców PTP – 24 lutego 2017 r.

W dniu 24 lutego 2017 roku, na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, odbyło się pierwsze spotkanie Koła Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (KMN PTP) - organu wspierającego działalność badawczą młodych naukowców przynależących do PTP, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzynarodowej.

Podczas spotkania młodzi naukowcy z różnych ośrodków akademickich w Polsce dyskutowali, pod opieką merytoryczną prof. dr hab. Joanny Madalińskiej-Michalak, o ścieżkach kariery akademickiej i naukowej oraz o problemach młodych badaczy reprezentujących nauki pedagogiczne (i nauki im pokrewne) w Polsce i na świecie. Wskazywali także na możliwe kierunki działań KMN PTP, służących m.in. rozwiązywaniu tych problemów oraz wspieraniu młodych naukowców w ich rozwoju zawodowym.

Na spotkaniu podjęto decyzję w sprawie organizacji przez KMN PTP konferencji naukowej z udziałem przedstawicieli World Education Research Association (WERA). Termin, miejsce i szczegóły dotyczące seminarium zostaną podane pod koniec marca br. na stronie internetowej PTP.

Dobra atmosfera podczas spotkania, zapał i wola działania, sprzyjające zacieśnianiu więzi zarówno naukowych, jak i osobistych pomiędzy młodymi badaczami z różnych stron Polski, pozwala wnioskować, że udało się nam „zawiązać” grupę młodych, ambitnych naukowców, posiadających  potencjał do prowadzenia badań na światowym poziomie.