Pierwszy komunikat zapowiadający XII Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny w Olsztynie