Pożegnanie Profesora Czesława Banacha – członka honorowego PTP

Odszedł od nas Profesor Czesław Banach, pedagog, wieloletni wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Uchwałą Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego z dn. 11 maja 2016 r. Pan Profesor uzyskał tytuł członka honorowego PTP. Zgodnie z zapisem naszego Statutu: „Członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego może zostać ten pedagog, z kraju lub z zagranicy, który jest szczególnie zasłużony dla rozwoju nauk pedagogicznych i upowszechniania ich osiągnięć”.

Profesor Czesław Banach urodził się 13 marca 1931 r. W latach pięćdziesiątych studiował w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Doktorat obronił w 1971, natomiast habilitację uzyskał w 1980 r. W 1987 r. został profesorem nauk humanistycznych. Wśród licznych i ważnych funkcji zawodowych, społecznych i politycznych, jakie sprawował w swoim długim życiu, wiele było związanych z rozwijaniem polskiego systemu oświatowego. Profesor Czesław Banach pełnił funkcję kuratora Okręgu Szkolnego dla województwa i miasta Krakowa, był Wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, a także Wiceministrem Oświaty i Wychowania. W ostatnim okresie był honorowym członkiem Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”, działającym przy Polskiej Akademii Nauk. W Komitecie Profesor Czesław Banach reprezentował dyscyplinę pedagogiki i polityki oświatowej.

Szczególne zasługi dla Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oddał Profesor Czesław Banach w ostatniej dekadzie swojego życia, aktywnie wspierając działalność Oddziału PTP w Krakowie. W trakcie dwóch kadencji funkcjonowania krakowskiego Zarządu, w latach 2011-2017, regularnie uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez Oddział, prowadził wykłady na tematy z zakresu systemu edukacji i reform oświatowych, a także dzielił się swoją rozległą wiedzą wyniesioną z prac w Komitecie Prognoz „Polska 2000 Plus”. Przez Koleżanki i Kolegów z Oddziału w Krakowie, którzy mieli z Nim regularny kontakt, wspominany jest Profesor Czesław Banach jako człowiek życzliwy i pełen ciepła, zawsze gotowy do angażowania się w sprawy Towarzystwa.

Profesor Czesław Banach był również autorem wielu aforyzmów, które ukazywały się w formie książkowej. Jeden z nich brzmi: „Szczęście - to przekonanie, że jesteśmy w sercach i pamięci innych ludzi, a oni w naszych”

Rodzinie i Najbliższym składamy szczere wyrazy współczucia.

Dr hab. Piotr Kostyło, prof. uczelni
Przewodniczący PTP