Prof. DSW dr hab. Paweł Rudnicki Dziekanem Wydziału Pedagogicznego DSW

Nasz kolega Prof. DSW dr hab. Paweł Rudnicki – członek Zarządu Głównego PTP został Dziekanem Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Gratulujemy!

Prof. DSW dr hab. Paweł Rudnicki - biogram