Przedstawicielki Koła Młodych Naukowców na Zebraniu Zarządu Głównego

03 lipca 2017 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Warszawie, odbyło się zebranie Zarządu Głównego, w którym na zaproszenie prof. dr hab. Joanny Madalińskiej-Michalak, uczestniczyły przedstawicielki Koła Młodych Naukowców. Dr Marta Kowalczuk-Walędziak i mgr Katarzyna Białożyt zaprezentowały dotychczasowe działania Koła oraz plany na przyszłość.  Perspektywy Koła koncentrują się na podejmowaniu inicjatyw o charakterze międzynarodowym. W roku 2017 zostaną zorganizowane dwa seminaria z zagranicznymi gośćmi, młodzi naukowcy pragną  również licznie reprezentować Polskie Towarzystwo Pedagogiczne podczas konferencji organizowanej przez European Educational Research Association (EERA) – Bolzano 2018.

Prezentacja Koła Młodych Naukowców (.ppt) - przedstawiona podczas zebrania Zarządu Głównego