Rozstrzygnięcie konkursu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego z 6 maja 2019 roku w sprawie przyznania nagrody za wyróżniającą się rozprawę doktorską w roku 2018

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że laureatami konkursu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na wyróżniającą się rozprawę doktorską w roku 2018 zostali:

  • Pani dr Małgorzata Czerwiec, która napisała rozprawę zatytułowaną: „Kształtowanie etosu zaufania w szkole. Studium socjopedagogiczne” pod kierunkiem prof. zw. dra hab. K. Zbigniewa Kwiecińskiego,
  • Pan dr Kamil Pietrowiak, który napisał rozprawę zatytułowaną: „Świat po omacku. Społeczne i kulturowe ramy relacji, praktyk i odczuć osób niewidomych” pod kierunkiem prof. nadzw. UWr dra hab. Eugeniusza Kłoska i promotora pomocniczego dr Tarzycjusza Bulińskiego.

Laureatom bardzo serdecznie gratulujemy!

Uchwała prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego z 6 maja 2019 roku
w sprawie przyznania nagrody za wyróżniającą się rozprawę doktorską w roku 2018