Spotkanie Młodych Naukowców z Panią Eweliną Miłoń

W dniu 21 kwietnia 2017 roku, na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, odbyło się kolejne spotkanie Koła Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Gościem spotkania była Pani Ewelina Miłoń – pedagog, event menager, koordynator programów międzynarodowej wymiany młodzieży w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Pani Ewelina posiada bogate doświadczenie w tworzeniu i rozwijaniu działalności różnych organizacji, między innymi współpracowała ze Stowarzyszeniem Siemacha w Krakowie oraz Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Podczas spotkania młodzi naukowcy uzyskali liczne wskazówki dotyczące intensyfikacji prac Koła, tworzenia porfolio organizacji oraz poszukiwanie partnerów do działania na zewnątrz organizacji.