Sprawozdanie z Konferencji Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

26.10.2021 r. odbyła się Konferencja Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, wpisana w obchody Jubileuszu 40-lecia PTP. Spotkanie rozpoczęło się od wykładu prof. dr hab. Renaty Nowakowskiej-Siuty pt. "Odpowiedzialny za wolność i wątpienie. Przyszłość uniwersytetu w świecie dowolności i mistyfikacji". W drugiej części konferencji wystąpili finaliści konkursu PTP na wyróżniającą się rozprawę doktorską: dr Adam Konopnicki, dr Joanna Szefer oraz laureatka konkursu dr Joanna Dziekońska. Prelegenci przybliżyli uczestnikom konferencji problematykę i najciekawsze wnioski ze swoich świeżo obronionych, wyróżniających się rozpraw doktorskich.

Za organizację Konferencji odpowiedzialny był Zespół koordynujący pracę Koła w składzie: mgr Joanna Pawłowska (przewodnicząca Koła), mgr Kamil Jaros oraz dr Katarzyna Białożyt-Wielonek. Organizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez wsparcia ze strony Opiekunów Koła: dr hab. Anny Odrowąż-Coates, prof. APS oraz dr hab. Piotra Kostyły, prof. UKW.