Sprawozdanie z seminarium naukowego dla doktorantów i doktorantek

3.03.2022 r. odbyło się seminarium naukowe dla doktorantów i doktorantek „Wyzwania i dylematy badawcze. Omówienie projektów badawczych złożonych już rozpraw doktorskich”.  Podczas wydarzenia, organizowanego przez Koło Młodych Naukowców PTP oraz Akademię Pedagogiki Specjalnej, swoje projekty zaprezentowały:

  • mgr Magdalena Roszak (APS) - "Samodzielne macierzyństwo w badaniach netnograficznych"
  • mgr Lidia Mirecka (APS) - "Heterotopia szkoły na suburbium"

Za organizację seminarium odpowiadały: mgr Dagmara Kostrzewska – doktorantka Szkoły Doktorskiej APS oraz mgr Joanna Pawłowska – Przewodnicząca KMN PTP. Nad całością prac organizacyjnych czuwała Opiekun Koła dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. APS.

Poniżej umieszczamy pamiątkowe zdjęcie z wydarzenia.