Sprawozdanie z seminarium naukowego z profesorem Janem Heystekiem

Dnia 4 września 2017 roku na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyło się seminarium naukowe z prof. Janem Heystekiem z North West University z Republiki Południowej Afryki.

Seminarium zostało zorganizowane przez Koło Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Otwarcia seminarium dokonał Dziekan Wydziału Pedagogicznego prof. UP dr hab. Ireneusz Świtała oraz Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak. 

Profesor Jan Heystek wygłosił referat nt. „Research, education, and reforms – the example of the changes in the South Africa”. Interesującym dla zebranych był poznanie realiów społecznych wpływających na edukację w Republice Południowej Afryki m.in. złożoności demograficznej społeczeństwa, kwestii dotyczących  języków nauczania w szkołach, struktury oświatowej, problemu ubóstwa i braku materiałów edukacyjnych. Jednym z poruszonych zagadnień były nierówności społeczne i dostęp do edukacji dzieci i młodzieży ze środowisk ubogich i zaniedbanych społecznie. 

W czasie swojego wystąpienia profesor Heystek skoncentrował się również na kwestiach związanych z przywództwem edukacyjnym, jakością edukacji oraz otwartością nauczycieli afrykańskich na wdrażanie innowacji.