Światowy Kongres World Education Research Association (WERA) Reimagine Worldwide Education Research

World Education Research Association (WERA) i Polskie Towarzystwo Pedagogiczne zapraszają na Światowy Kongres Reimagine Worldwide Education Research, który odbędzie się w Kapsztadzie (Republika Południowej Afryki) w dniach 5-8 sierpnia 2018 roku. Tematyka wydarzenia oscyluje wokół zagadnień związanych z badaniami nad edukacją w wymiarze lokalnym, regionalnym, międzynarodowym i światowym. Zróżnicowania oraz podobieństwa dotyczące edukacji i badań nad edukacją, jakie występują pomiędzy różnymi krajami oraz regionami na świecie e wymagają podjęcia krytycznej analizy oraz dyskusji na arenie międzynarodowej.
Uczestnicy Kongresu skoncentrują się nad metodologią badań pedagogicznych, możliwościami i ograniczeniami tych badań, innowacjami w badaniach edukacyjnych oraz edukacji formalnej i nieformalnej.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Kongresie mogą przesyłać swoje zgłoszenia do 10 stycznia 2018 roku.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Kongresu: http://www.wera2018.co.za/