Sympozjum Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na Kongresie WERA 2019, Tokyo

W trakcie Kongresu Edukacyjnego World Education Research Association, WERA 2019 "Future of  Democracy and Education: Realizing Equity and Social Justice Worldwide" , który odbył się w dniach 5-8 sierpnia 2019 roku, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne zorganizowało Sympozjum  we współpracy z International Association on Educational Achievements, IEA. 

Temat Sympozjum brzmiał: "Advancing International Comparative Research on Teachers and Teacher Education". W trakcie Sympozjum zaprezentowano  najnowsze wyniki badań, które przyczyniają się do poszerzania wiedzy w zakresie międzynarodowych badań porównawczych dotyczących nauczycieli i edukacji nauczycieli oraz rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej. Sympozjum przewodniczyła Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak. 
 

Invitational Symposia at the WERA Focal Meeting in Tokyo, Japan (5-8 August 2019)
Obradom Kongresu towarzyszyły uroczystości związane z jubileuszem 10-lecia WERA.