Uchwała ZG PTP z 25 marca 2020 roku w sprawie sytuacji w polskim systemie edukacji - Apel do Najwyższych Władz Rzeczypospolitej

Informujemy, że 26 marca 2020 roku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego podjął uchwałę w sprawie sytuacji w polskim systemie edukacji.

Zgodnie z tą uchwałą ZG PTP postanowił zwrócić się w formie apelu do Najwyższych Władz Rzeczypospolitej Polskiej o skupienie w czasie kryzysu epidemicznego szczególnej uwagi na konieczność stanowczych działań skupionych na przyszłości polskiej edukacji, w tym na poprawie atrakcyjności zawodu nauczyciela oraz na poprawie edukacji i warunków pracy nauczycieli.