Uroczystości pogrzebowe Prof. dra hab. Mariana Walczaka, Sekretarza Generalnego PTP

24 lipca br. pożegnaliśmy wieloletniego Sekretarza Generalnego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego prof. dra hab. Mariana Walczaka. Uroczystości żałobne odbyły się na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, na którym miejsce ostatniego spoczynku udostępnił Profesorowi Prezydent m. st. Warszawy – Rafał Trzaskowski. Profesora żegnali bliscy, przyjaciele, współpracownicy z wielu lat i miejsc Jego pracy oraz Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego.

Profesora wspominali okolicznościowym słowem: Sławomir Broniarz – Prezes Związku nauczycielstwa Polskiego,  prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak – Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (tekst w załączeniu), prof. nadzw. dr hab. Witold Chmielewski - Redaktor naczelny Przeglądu Historyczno-Oświatowego oraz Jerzy Walczak - syn Profesora Mariana Walczaka.