WERA-IRNs: zaproszenie do składania wniosków

Światowe Stowarzyszenie Badań Edukacyjnych (World Education Research Association, WERA) zaprasza do składania wniosków w sprawie ustanowienia Międzynarodowej Sieci Badawczej (International Research Network, IRN) (plik zaproszenia). Celem WERA-IRN jest rozwój badań edukacyjnych na całym świecie w zakresie konkretnych tematów naukowych. IRN to grupa naukowców pracujących wspólnie nad konkretnym tematem badań edukacyjnych z wykorzystaniem przede wszystkim wirtualnej komunikacji lub innych kanałów. Propozycje wniosków WERA-IRN muszą być składane za pośrednictwem następującej platformy:Submission: International Research Network (IRN) Proposal.  
 
Wnioski należy składać do dnia 1 lutego 2021 r.  
 
Wybór najlepszych  wniosków zostanie przeprowadzony przez Komitet WERA-IRN pod kierownictwem Joanny Madalińskiej-Michalak, wiceprzewodniczącej WERA.
 
Dziękujemy za udział w inicjatywach WERA i liczymy na Państwa dalsze zaangażowanie w działalność WERA w przyszłości.
Wasze zaangażowanie w rozwój prac WERA i badań edukacyjnych na całym świecie jest bardzo ważne

Czekamy na Państwa propozycje.
Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
Wiceprzewodnicząca WERA