Wsparcie rodziny śp. Dr hab. Tomasza Sosnowskiego z Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku

W związku ze śmiercią naszego Kolegi, śp. Dr hab. Tomasza Sosnowskiego z Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, został uruchomiony fundusz na rzecz Julii i Kamila Sosnowskich, dzieci zmarłego. Zapraszamy Państwa do wsparcia Funduszu oraz rozpropagowanie jego idei.

Poniżej przedstawiamy dane przelewu:
FUNDACJA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
ul. K. Ciołkowskiego 1N lok. 2008
15-245 Białystok
Nr konta: 43 1540 1216 2074 4400 6437 0001

Tytuł przelewu: Fundusz na rzecz Julii i Kamila Sosnowskich

W imieniu wdowy Urszuli Sosnowskiej oraz dzieci Julii i Kamila bardzo dziękujemy za wszelką okazaną pomoc i wsparcie.