Wybór nowego przewodniczącego PTP na kadencję 2020-2023

Szanowni Państwo!
Drogie Koleżanki i Koledzy!

3 września 2020 roku Zjazd Delegatów naszego Towarzystwa powierzył mi zaszczytną i odpowiedzialną funkcję Przewodniczącego PTP na kadencję 2020-2023. Podjąłem się tego zadania ze świadomością jego wagi oraz z optymizmem i nadzieją, że dzięki współpracy, zaufaniu i wzajemnej życzliwości wszystkich członków PTP będziemy mogli stawiać sobie wspólne cele oraz skutecznie je realizować.

Chciałbym w tym miejscu przywitać się z Państwem i wszystkim życzyć dużo zdrowia i twórczej energii w okresie rozpoczynającym kolejny rok akademicki. Przede wszystkim niech ten rok będzie bezpieczny dla nas i naszych Najbliższych. Jestem przekonany, że pomimo zagrożeń związanych z pandemią Covid-19 będziemy jako Towarzystwo rozwijali aktywnie naszą działalność, na poziomie Zarządu Głównego oraz Oddziałów.

W tym miejscu chcę również podziękować władzom minionej kadencji, zwłaszcza Pani Przewodniczącej prof. dr hab. Joannie Madalińskiej-Michalak oraz Panu Sekretarzowi Generalnemu dr. Robertowi Sarneckiemu. Pani Profesor przewodniczyła Towarzystwu od 2014 roku, inicjując wiele ważnych naukowych i organizacyjnych przedsięwzięć. Pan Doktor, pełniąc swoją funkcję, dał się poznać jako pracowity i odpowiedzialny Kolega, zaangażowany całym sercem w sprawy Towarzystwa.

Ważną rzeczą, która nas czeka w niedługim czasie, jest zorganizowanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PTP. Zjazd ten musi podjąć sprawy, których nie udało nam się doprowadzić do końca lub załatwić we właściwy sposób 3 września. Między innymi będziemy musieli na nim przeprowadzić wybory uzupełniające do Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Z uwagi na wzrost liczby zakażeń Covid-19 Nadzwyczajny Zjazd zostanie zorganizowany zdalnie.

Życzę Państwu wiele radości z pracy w Towarzystwie i dla Towarzystwa. Troszczmy się o celebrowanie przychylnych i budujących relacji między sobą.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,

Dr hab. Piotr Kostyło, prof. uczelni
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego