Wybory na Koordynatora Koła Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

19 grudnia 2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się spotkanie wyborcze  Koła Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Podczas wyborów  prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego podziękowała za zaangażowanie i działalność na rzecz Koła dr Marcie Kowalczuk-Walędziak - dotychczasowemu Koordynatorowi.

Jednogłośnie nowo wybranym Koordynatorem Koła została mgr Katarzyna Białożyt reprezentująca Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zainteresowania naukowo-badawcze mgr Białożyt  koncentrują się wokół problematyki edukacji całożyciowej, aktywności edukacyjnej i form aktywizujących osoby starsze oraz sytuacji społecznej seniorów.

Serdecznie gratulujemy.