Wykład dr hab. Aleksandry Tłuściak-Deliowskiej dla Młodych Naukowców PTP

6 czerwca 2018 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie odbyło się spotkanie Koła Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.  Gościem spotkania była dr hab. Aleksandra Tłuściak-Deliowska, która wygłosiła wykład nt. „Kultura współpracy w szkole z perspektywy nauczycieli. Wyniki trzech studiów empirycznych”.

Prelegentka wprowadziła zebranych w problematykę badań własnych na temat kultury szkoły, prezentując podstawy teoretyczne badań, w tym typy i modele kultury szkoły oraz założenia metodologiczne i wyniki badań. Po wystąpieniu odbyła się dyskusja dotycząca kultury i klimatu we współczesnej szkole oraz roli dyrektora w kształtowaniu pozytywnej kultury w środowisku szkolnym.