Wykład dra Stefana T. Kwiatkowskiego dla Koła Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

5 marca 2018 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej odbyło się spotkanie Koła Młodych Naukowców PTP. Gościem spotkania był dr Stefan T. Kwiatkowski z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, który wygłosił wykład nt. Kompetencje interpersonalne kandydatów na nauczyciela – próba diagnozy (ekspertyza).

W swoim wystąpieniu dr Kwiatkowski, wskazał na istotne braki w kształceniu umiejętności i kompetencji przyszłych nauczycieli. Prelegent zaprezentował paletę umiejętności, które tworzą fundament budowania kompetencji nauczyciela w XXI wieku oraz omówił singapurski model rozwijania właściwości wewnętrznych w procesie kształcenia przyszłych nauczycieli z perspektywy kompetencji interpersonalnych. Odwołując się do badań własnych Dr Kwiatkowski podkreślił, iż przyszli nauczyciele w Polsce nie mają możliwości, w czasie trwania studiów, nabycia podstawowych kompetencji, znaczna część studentów nie planuje również pracy w zawodzie.