Wykład otwarty Profesora Zbyszko Melosika

W ramach realizacji projektu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego „Wykłady otwarte wybitnych Profesorów” 26 listopada 2021 roku o godzinie 10:00 odbędzie się ósme spotkanie z tego cyklu. Wykład pod tytułem „Pasja i tożsamość naukowca. O władzy i wolności umysłu” wygłosi Pan Profesor Zbyszko Melosik.

Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Oddział PTP w Bydgoszczy, w trybie on-line i odbędzie się na platformie Microsoft Teams. W wykładzie będą mogły wziąć udział osoby, które z wyprzedzeniem zgłoszą taką chęć. Będą one uczestniczyły w wykładzie w charakterze gości. Zgłoszenia proszę przesyłać do 22 listopada br. do godz. 24:00 na dwa adresy: damian.nosko84@gmail.com oraz sekretariat@ptp-pl.org.

Po przyjęciu zgłoszeń, pracownik Działu Informatyzacji UKW prześle zainteresowanym na podane adresy email zaproszenie do zasobów Teams na UKW (z linkiem do ewentualnej pomocy w postaci instrukcji). Otrzymane zaproszenie należy zaakceptować. Jednocześnie przesłany zostanie także link do próbnego dołączenia do spotkania w MS Teams, w celu weryfikacji możliwości dołączenia przez uczestnika. Bezpośrednio przed wykładem zostanie wszystkim przesłany właściwy link do spotkania.

Zapraszamy gorąco do udziału w tym przedsięwzięciu i prosimy o rozpropagowanie informacji na ten temat w środowisku akademickim.


Uwaga:

Z uwagi na duże zainteresowanie uczestnictwem w wykładzie otwartym prof. Zbyszko Melosika, organizatorzy wydłużyli termin przesyłania zgłoszeń do środy, 24. listopada, godz. 23.59.


 

 

Zarząd Główny PTP

 

Profesor Zbyszko Melosik - biogram