Wykład Profesor Wandy Dróżki w cyklu Wykłady otwarte wybitnych Profesorów.

Zarząd Główny serdecznie zaprasza na IX wykład z cyklu Wykładów otwartych wybitnych Profesorów. W dniu 21 czerwca b.r. o godz. 11.00 wykład w trybie on-line wygłosi prof. Wanda Dróżka. Tytuł wykładu: "Biograficzno-pokoleniowe narracje nauczycieli jako przedmiot badań jakościowych. Wnioski pedeutologiczne i metodologiczne" (informacja o wykładzie). Informacje dotyczące uczestnictwa w wykładzie znajdują się pod linkiem Informacje o wykładzie, natomiast informacje o Prelegentce znajduje się pod linkiem Profesor Wanda Dróżka. Zachęcamy do jak najliczniejszego udziału w tym ważnym wydarzeniu naukowym naszego Towarzystwa.