Wykłady otwarte wybitnych Profesorów

Na grudniowym zebraniu Rady Naukowej i Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego podjęto decyzję o realizacji projektu „Wykłady otwarte wybitnych Profesorów”. Pierwsze spotkanie odbędzie się 5 marca br., w poniedziałek o godzinie 15:00, w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, przy ulicy Szczęśliwickiej 40.

Pierwszy wykład z tego cyklu wygłosi Pani Profesor Joanna Głodkowska i będzie on poświęcony niepełnosprawności w perspektywie zmiany paradygmatycznej.

Temat wykładu:

„Każda OSOBA ma coś do zaoferowania światu - niepełnosprawność w perspektywie zmiany paradygmatycznej”

 

Zapraszamy gorąco wszystkich zainteresowanych.

 

Joanna Głodkowska - profesor zwyczajny nauk społecznych, dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, kierownik Katedry Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością, redaktor naczelna czasopisma naukowego Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, inicjatorka pierwszego w Polsce kierunku kształcenia „interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością”. W działalności naukowej podejmuje analizy koncepcyjne i badawcze związane z pedagogiką specjalną, dydaktyką specjalną, diagnostyką psychopedagogiczną, zagadnieniami Disability Studies. Autorka licznych książek i artykułów, redaktor naukowy publikacji zbiorowych podejmujących problematykę wielokontekstowego odczytywania fenomenu niepełnosprawności w perspektywie integracji, dobrostanu, podmiotowości, optymalnego funkcjonowania i wsparcia.