Wykłady otwarte wybitnych Profesorów

 5 marca 2018 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu „Wykłady otwarte wybitnych Profesorów”. Gościem spotkania była prof. zw. dr hab. Joanna Głodkowska z Akademii Pedagogiki Specjalnej, która wygłosiła wykład nt. Każda OSOBA ma coś do zaoferowania światu - niepełnosprawność w perspektywie zmiany paradygmatycznej.

Podczas wystąpienia Profesor Głodkowska przybliżyła słuchaczom filary pedagogiki specjalnej, podstawowe kategorie niepełnosprawności, wskazała na rolę edukacji włączającej w czasach współczesnych oraz normalizacji, która determinuje jednostkowe relacje w środowisku lokalnym. Prelegentka omówiła również wschodzący paradygmat niepełnosprawności i konteksty znaczeniowe fenomenu niepełnosprawności. W oparciu o zaprezentowane teorie i koncepcje, Profesor Głodkowska, nakreśliła zebranym wymiar temporalny wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.