Wykłady otwarte wybitnych Profesorów

Na grudniowym zebraniu Rady Naukowej i Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego podjęto decyzję o realizacji projektu „Wykłady otwarte wybitnych Profesorów”. Drugie spotkanie z tego cyklu odbędzie się 4 czerwca br. o godzinie 10:00 w Auli Lubrańskiego Collegium Minus UAM, przy ul. Henryka Wieniawskiego 1 w Poznaniu. Wykład poświęcony fenomenowi przywództwa wygłosi Pan Profesor Stefan M. Kwiatkowski.

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski - profesor zwyczajny w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, rektor tej Uczelni; dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych (1993 – 2007), przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych (2010 - 2017), kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej (2007 -), przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2007 – 2011), zastępca Przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2011 -), członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów (2011 -2012), doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2010) i Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Dragomanowa w Kijowie (2017); autor ponad 580 artykułów, autor, współautor, redaktor naukowy 89 druków zwartych; promotor w 44 przewodach doktorskich, recenzent w 114 przewodach doktorskich i 35 habilitacyjnych oraz w 18 postępowaniach o nadanie tytułu profesora; ekspert w zakresie kształcenia zawodowego, współautor metodologii opracowywania standardów kompetencji zawodowych, kierownik ponad 20 projektów badawczych dotyczących przywództwa edukacyjnego oraz zarządzania w systemie oświaty.