Zarząd Główny PTP ogłasza konkurs na wybitną monografię opublikowaną w 2022 roku

Zarząd Główny PTP ogłasza siódmy konkurs na wybitną monografię naukową z zakresu nauk pedagogicznych lub nauk pokrewnych. Na konkurs mogą być nadsyłane prace, które zostały opublikowane w 2022 r. Termin nadsyłania prac: do 31 lipca b.r. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 października b.r..

W Kapitule tegorocznego konkursu zgodzili się zasiąść Profesorowie: Agata Cudowska, Agnieszka Cybal-Michalska, Maria Czerepaniak-Walczak, Piotr Kostyło oraz Joanna Madalińska-Michalak. Koordynacją działań konkursowych będzie się zajmować Profesor Eugenia Karcz-Taranowicz.

Szczegółowe kwestie dotyczące zasad oraz regulaminu konkursu są przedstawione na stronie PTP, w zakładce poświęconej temu wydarzeniu.

Gorąco zachęcamy do nadsyłania prac na konkurs.

Zarząd Główny PTP