Żegnamy Panią Profesor Alicję Siemak-Tylikowską – 29.09.2019

Z głębokim żalem i smutkiem 

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr hab. Alicji Siemak-Tylikowskiej

 

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego 

Kierownika Katedry Dydaktyki Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego

wieloletniego członka Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
 

Rodzinie i Bliskim 

 wyrazy głębokiego współczucia składa 

prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego wraz z Zarządem Głównym Towarzystwa i społecznością naukową skupioną wokół Towarzystwa