Zjazd Pedagogiki Społecznej "PEDAGOGIKA ZAANGAŻOWANA. WOKÓŁ INICJATYW I RUCHÓW SPOŁECZNYCH"

Serdecznie zapraszamy na Zjazd Pedagogiki Społecznej, pod hasłem: "PEDAGOGIKA ZAANGAŻOWANA. WOKÓŁ INICJATYW I RUCHÓW SPOŁECZNYCH" który odbędzie się w dniach 17-18 września 2018 w Poznaniu (Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza).

Więcej informacji można znaleźć na stronie Zespołu Pedagogiki Społecznej: www.zpsknppan.edu.pl